تماس با ما

تلفن ثابت: ۰۸۶۳۴۱۷۳۴۹۲

آدرس دانشکده: دانشگاه اراک، پردیس سردشت، دانشکده علوم ورزشی

تماس با ما

تلفن ثابت مركز: ۳۲۶۲۱۳۹۰

شماره فکس: ۳۲۶۲۱۳۹۱

آدرس ایمیل: ptc@araku.ac.ir

آدرس دفتر مرکزی: اراک- میدان بسیج (سردشت)- پردیس دانشگاه اراک- دانشکده علوم ورزشی